BLOG

DETALII LOCAL

Liceul de Arta Sabin Dragoi

Tip:     INVATAMANT

Liceul de Arta Sabin Dragoi
Recomanda pe Facebook Recomanda pe Twitter Liceul de Arta Sabin Dragoi

Adresa: BD. REVOLUTIEI 20, ARAD
Nr.Telefon: 0257 281 645
Orar: -
Facilitati: -
Adresa email: -
Website: www.artesabindragoiarad.ro/

Descriere:

SCURT ISTORIC AL ŞCOLII

 Creaţia muzicală a secolului al XVIII-lea şi al XIX-lea, cu referire îndeosebi la Haydn, Mozart, Beethoven, impulsionează peste tot în Europa înfiinţarea unor şcoli specializate în domeniul educaţiei muzicale. În majoritatea cazurilor se constituie asociaţii ale iubitorilor de muzică, ce apoi vor pune fiecare bazele Conservatorului din propriul oraş. Se pot consemna în acest sens instituţiile fondate la Paris (1775), Praga (1811), Bruxelles (1813), Viena (1817), Londra (1822), Arad (1833), Budapesta (1838), Leipzig (1843), Bucureşti şi Iaşi (1864).

Iniţiativa de a înfiinţa la Arad, în 1833, Conservatorul de Muzică (Conservatorium) se explică prin dezvoltarea economică, prin poziţia geografică a oraşului şi prin zestrea muzicală a zonei. Date despre Conservatorul arădean, despre clădire, materii predate, instrumente existente, susţinere financiară se găsesc la Biblioteca Judeţeană „A. D. Xenopol” din Arad.

Peste timp, dragostea de muzică a arădenilor şi sprijinul lor au sporit, astfel încât astăzi se poate vorbi despre trei mari direcţii, trei importante instituţii de cultură crescute din activitatea profesorilor şi a elevilor Conservatorului de Muzică: Şcoala Populară de Artă, Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” şi Filarmonica din Arad.

Actualul Liceu de Arte a avut structurări diferite pe parcursul anilor. A pornit în 1958 numai cu clase de gimnaziu, sub titulaturaŞcoala Generală de Muzică şi Arte Plastice, iar în 1969 a câştigat dreptul de a şcolariza şi în segmentul liceal, numindu-se astfel Liceul de Muzic şii Arte Plastice. Din 1977, prin reorganizare, aceste clase au funcţionat o vreme în cadrul Liceului Pedagogic, pentru ca în anii premergători Revoluţiei din 1989 să redevină instituţie independentă, sub denumirea de Şcoala Generală Nr. 19 Arad.

Fiecare perioadă din cei peste 50 de ani de existenţă a avut problematica sa, provocările şi sacrificiile ei. Cei ce au purtat răspunderea cârmuirii şcolii au fost, în ordine cronologică: sculptorul Ioan Tolan (fondatorul şcolii), profesoara Georgeta Tilicea, compozitorul şi dirijorul Doru Şerban (care câştigă aprobarea înfiinţării claselor de liceu), profesorul Ioan Zahu, profesorul Gavrilă Câmpan, profesoara Ana Raita, profesoara Lucia Pârvănescu şi profesoara Silvia Demian.

Porţile şcolii s-au deschis pentru prima dată la 15 octombrie 1958 (conform ordinulului Ministerului Învăţământului şi al Culturii cu nr. 1669 din 5 august), primind elevii în cele 6 săli de curs din incinta Şcolii Populare de Artă, situată pe Bulevardul Revoluţiei nr. 85. Dotarea, minimală, consta atunci în 3 piane şi 1 violoncel, dar la finele anului şcolar 133 de elevi studiau deja, în afară de pian şi violoncel, vioara, artele plastice, teoria muzicală, instrumentele de suflat. Alături de sculptorul Ioan Tolan, directorul şcolii, alţi 11 profesori socotesc că menirea lor este educaţia artistică a tinerilor arădeni; activitatea lor pasionată duce la măsuri de extremă eficienţă, precum preşcolaritatea obligatorie, înfiinţarea unor secţii de profil artistic în Pecica, Lipova şi Curtici sau organizarea unei „Zile a uşilor deschise”. Din fonduri centralizate ale statului, biblioteca se dotează cu cărţi în valoare de 7.000 lei, cumpărându-se în acelaşi timp viori şi violoncele.

Afirmarea pe plan naţional apare repede. În anul 1960 şcoala are deja doi laureaţi în Festivalul Republican al Institutelor şi Şcolilor de Artă: Zillich Maria, clasa a V-a pian, profesoară – Ecaterina Tulbure şi Gheorghe Pinter, clasa a IV-a pian, profesoară – Maria Comşa. Pentru excelenta prezentare la Festivalul Institutelor şi Şcolilor de Artă, în 1962 Ministerul Învăţământului şi al Culturii conferă Şcolii Generale de Muzică şi Arte Plastice din Arad o diplomă de onoare. Doi ani mai târziu, în 1964, profesorul Czilling Anton conduce o orchestră de 60 elevi şi o formaţie corală de 120 elevi, cifra totală a elevilor fiind deja de 474.

Anul şcolar 1965-1966 aduce două noutăţi: un nou principiu de lucru, care consacră un program integrat de studiu al artei, astfel încât învăţământul de specialitate să includă şi discipline de cultură generală; şi o clădire nouă, situată în Piaţa Vasile Roaită. Din acest local, şcoala se va muta pentru doi ani pe strada Săvineşti (1971-1973), pentru ca vreme de peste 20 de ani să fiinţeze în clădirea Academiei Teologice din strada Paroşeni nr. 9. Sediul actual, cel de pe Bulevardul Revoluţiei nr. 20, este atribuit şcolii în 1995.

Dacă la începuturile sale şcoala avea în exclusivitate clase gimnaziale, în 1969 s-au adăugat cele liceale, clasele primare fiind admise abia din 1975. Primele învăţătoare au fost Eugenia Lascu şi Silvia Birău.

Efectele acestui concept echilibrat – specialitate integrată cursurilor de cultură generală – se simt repede, prin rezultatele notabile: premii obţinute de elevi ai şcolii la concursuri naţionale, colaborări extinse cu Filarmonica din Arad, prin concerte ale elevilor, creaţii remarcabile ale profesorilor şcolii (Ioan Tolan, Doru Şerban, Lia Cott, Nicolae Bigfalvi, Paul Paradenco Adameşti, Gavrilă Câmpan), recunoscute pe plan naţional.

Viaţa artistică a instituţiei, tot mai complexă şi mai animată, permite în continuare afirmări naţionale ale talentului şi ale evoluţiei valorice: orchestra de cameră a liceului (dirijor: profesorul Iosif Jung) obţine locul I la Festivalul Liceelor de Artă din 1973, Petru Stoicu, elev la clasa de sculptură a profesorului Barbu Bocu, obţine în 1976 premiul I la Expoziţia Naţională de Artă Plastică a elevilor „Brâncuşi”, Samica Toma, elevă la clasa de vioară a profesorului Radu Bloch, obţine premiul special al ziarului „Scânteia Tineretului” la Festivalul Liceelor de Artă din 1973, iar pianista Maria Repaş, clasa profesoarei Verona Eckstein, obţine în acelaşi an menţiune la concursul „Lira de aur” organizat la Suceava.

Începuturile onorează, iar viitorul bucură, pentru că prezentul convinge.

Oferta originală a liceului, care permitea elevilor să opteze pentru muzică sau arte plastice, s-a diversificat începând cu anul 2000, prin apariţia clasei de arhitectură; iar din 2004 s-a adăugat şi o clasă de arta actorului. Celor 11 dascăli curajoşi care au deschis porţile şcolii li se adaugă azi peste 160 de profesori, aşa cum celor 133 de elevi care au încheiat anul şcolar în 1959 li se alătură cei 1019 de copii şi tineri talentaţi, prezenţi în 2013 pe băncile aceleiaşi şcoli.

            Cifrele acestea ne bucură, dar ne şi obligă; şi de aceea rezultatele şcolii din ultimii ani sunt pe măsura impusă de antecesori: 

 • Colaborări cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” şi cu Filaromonica din Arad în concerte şi spectacole: „Tribuna Tinerelor Talente”, „Festivalul de Teatru Clasic”, opereta-feerie „Scufiţa Roşie şi prietenii ei”, opereta „Orfeu în infern”, „Carnavalul animalelor” – spectacol de muzică şi umbre, spectacolul „Bigudiuri”, opera buffa „La serva padrona”, „Elixirul dragostei”;

 • Organizarea unor concursuri, expoziţii şi simpozioane cu participare internaţională: „Fantasticul din mine şi din afara mea”, „Crăciun fericit!”, concursul de pian „Sofia Cosma”, concursul de muzică de cameră „Tünde Lang”, „Suflet de copil în lumina Învierii”, „Creativitate şi gândire critică”;

 • Prezenţa formaţiilor camerale ale şcolii pe scena unor festivaluri naţionale şi internaţionale din Ungaria, Germania, Franţa: cvintete de suflători, formaţiile Trio, Mario&Teachers, Prezent, Grafic, Lupus Dacus;

 • Numeroase concerte ale orchestrei simfonice a şcolii, ale corului Eutherpe, ale corului de gimnaziu „Voci de primăvară” şi ale celui de ciclu primar „Princhindelul”;

 • Participarea elevilor instrumentişti la festivaluri naţionale şi internaţionale: „Remember Enescu”, „George Enescu”, concerte susţinute la Ateneul Român;

 • Numeroase apariţii la posturile de radio şi televiziune locale şi naţionale;

 • Expoziţii de promovare la nivel naţional a patrimoniului construit al Aradului;

 • Prezenţa elevilor noştri la evenimentele organizate de comunitatea locală, prin concerte şi activităţi susţinute în cadrul „Zilelor Aradului”, la inaugurarea străzii Meţianu ca pasaj pietonal sau în cadrul Târgului de Crăciun;

 • Accesarea unor fonduri europene nerambursabile prin proiecte derulate în cadrul programelor Phare CBC, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig sau în parteneriat cu British Council;

 • Numeroase premii la olimpiadele şi concursurile şcolare organizate la nivel naţional şi regional;

 • Prezenţa lucrărilor elevilor noştri în expoziţii naţionale şi internaţionale: Galaţi („O şansă Dunării albastre”), Torun, Londra (concurs organizat de publicaţia Look and Learn);

 • Activităţi derulate de elevii şcolii noastre în parteneriat cu alte instituţii arădene: Primăria Municipiului Arad, Consiliul Judeţean Arad, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Universitatea „Vasile Goldiş”, Asociaţia „Lunca Mureşului”, Poliţia Municipiului Arad, Direcţia de Sănătate, Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Clubul Rotary, Biserica Catolică – Arad Centru, Penitenciarul Arad, Centrele Comerciale Atrium şi Galeria, grădiniţe din Arad, Comunitatea Evreilor, Condor Club Arad, Uniunea Artiştilor Plastici, Asociaţia Milenium Center;

 • Activităţi de voluntariat desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, premii obţinute în cadrul concursurilor SNAC;

 • Implicarea şcolii în organizarea unor Olimpiade naţionale la diverse discipline şcolare, derulate la Arad;

 • Şcolarizarea unor elevi din Mexic, Brazilia, SUA, Argentina în cadrul programului de schimb pentru elevi derulat prin Clubul Rotary;

 • Cultivarea unor parteneriate internaţionale constante: „Puterea muzicii” – orchestră internaţională de tineret, ce reuneşte tineri din Germania, Austria, Cehia, Slovenia, Croaţia, Serbia, Polonia, Ungaria, Rusia şi România; „Împreună” – orchestră germano-română constituită din elevi ai Şcolii Waldorf din Ulm (Germania) şi ai liceului nostru, finanţată de cele două şcoli participante în proiect;

 • Participarea tinerilor instrumentişti şi a formaţiilor şcolii la diverse activităţi derulate la nivel naţional şi internaţional: „Zilele oraşului Arad la Pécs”, concerte organizate la Gyula, Battonya sau Dombegyház, Festivalul de muzică medievală de la Sighişoara, Festivalul de jazz de la Gărâna;

 • Parteneriate cu instituţii europene similare: Societatea corală franceză „À Cœur Joie”, „Music Works”, Asociaţia „Agero” din Stuttgart, Vacation Chamber Orchestras;

 • Participarea elevilor la proiecte educaţionale de anvergură internaţională: „Mind Mosaic”, „Primăvara europeană”, „Curcubeul” (organizat de Fundaţia Pestalozzi), „Globe at Night” (în parteneriat cu NASA), „Europlanet”, „Yuri’s Night”(organizat de ROSA – Agenţia Spaţială Română şi Centrul Spaţial de Zbor din Washinghton), „Young Energy”;

 • Participarea tinerilor plasticieni și muzicieni la tabere de vară internaţionale, organizate la San Diego, Finlanda, Ungaria, Bata (România);

 • Participarea profesorilor la cursuri de formare desfăşurate în străinătate, prin diverse programe şi proiecte.

Numeroasele realizări, bogata activitate educaţională şi culturală desfăşurată la nivel local, regional, naţional şi internaţional i-au adus şcolii de două ori, în anul 2007 şi 2010, titlul de Şcoală Europeană, confirmând încă o dată înalta ţinută a activităţilor conduse de elevii şi profesorii noştri deopotrivă.

Începute de foştii directori ai şcolii şi continuate de actuala echipă managerială, formată din prof. Trandafir Dorina (în calitate de director) şi prof. Tudoran Marinela (în calitate de director adjunct), realizările artistice şi educaţionale nu sun singurele care ne aduc satisfacţii. Graţie eforturilor actualei conduceri, clădirea şcolii a fost de curând reabilitată –prin renovarea faţadei, a acoperişului şi a subsolului, prin renovarea unor săli de clasă şi de instrument, prin reamenajarea sălii de orchestră şi a sălii de festivităţi, prin reorganizarea şi regândirea unor spaţii şcolare.

Fără patos sau falsă modestie, cu sentimentul datoriei împlinite şi aşteptând cu bucurie provocările viitoare, mulţumim Mureşului şi Cerului că ne aduc şi ne vor aduce talente care să reînnoiască mereu tradiţiile şi succesele şcolii noastre.


Evenimente viitoare din Liceul de Arta Sabin Dragoi:
Nu am gasit evenimente.
Evenimente trecute din Liceul de Arta Sabin Dragoi:
Abonare la Newsletter

Publicitate
Stiri - GhidulAradean.ro

Pasajele Aradului, un vis urât al PSD!

Data: Vineri, 23 Iunie, 2017


Eusebiu Pistru rămâne în PNL

Data: Joi, 22 Iunie, 2017